# یا_صاحب_الزمان_(عج)
          چنـدیست کـه بیـمـار رخ مـاه نهانیم                                                                                       در اصـل بُـود ظاهر و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید